Aditivní výroba

Additive manufcturing (aditivní výroba) je oficiální průmyslový termín (ASTM F2792) pro všechny aplikace technologie, které jsou založené na procesu spojování materiálů pro vytvoření objektů z 3D dat, obvykle vrstvu po vrstvě, na rozdíl od subtraktivních metodik (např. CNC obrábění)

U nás je tento proces rozdělený do dvou skupin.

1. skupina je Rapid Prototyping.

2. Skupina je Produkční výroba (sériová)

Hlavním představitelem druhé skupiny je stroj HP MJF 5200

HP5200

3D tisk nabízí schopnost vyrábět – rychle i levně – krátké série nebo jedinečné díly. Vývoj technologie HP Multi Jet Fusion od HP zahrnuje nové tiskárny HP Jet Fusion 3D a otevřenou platformu, která znamená revoluci v konstrukci, materiálech, výrobě a distribuci 3D dílů, a tím podporuje digitální transformaci výroby.

Technologie HP Multi Jet Fusion umožňuje tisk ve vysoké kvalitě až 10krát rychleji a za nejnižší cenu ve srovnání s konkurenčními 3D tiskovými řešeními na současném trhu. Tento průlom v kvalitě a rychlosti urychluje široké přijetí 3D tisku a tvoří digitální transformaci výroby tak rozšířenou a hlubokou, jako způsob, jakým Inkjet technologie HP změnila prostředí konvenčních tiskových trhů a aplikací.

 

Stejně jako u jiných produktů HP, i tiskárny HP Jet Fusion 3D nabízí uživatelům klíčové hodnoty spolehlivosti, jednoduchosti použití, všestrannosti a digitálního pracovního postupu. Mezi hlavní aplikace pro 3D tisk patří funkční a estetické komponenty strojů, spotřebních a průmyslových produktů, které jsou vyráběny v malých sériích obvykle s méně než 1000 jednotkami, vysoce přizpůsobené a vysoce hodnotné výrobky, které mohou být jedinečné, a součásti se složitými vnitřními a vnějšími 3D geometriemi.

Technologie HP Multi Jet Fusion je založena na desetiletích investic společnosti HP do inkoustového tisku, tisknutelných materiálů, přesné levné mechaniky, vědy o materiálech a zobrazování. Díky vlastním materiálům a inovacím v tom, jak rychle lze velký pracovní prostor tisknout a vytvrzovat, poskytuje HP Multi Jet Fusion výhody v rychlosti sestavování a kontrole vlastností součástí a materiálů, které jsou nad možnosti jiných tiskových procesů 3D.

Tryskáním funkčních agentů HP pomocí tiskových hlav HP lze materiál v pracovní oblasti spojit, vyhladit a transformovat bod po bodu.

Optimalizace:

 • snížení ceny
 • snížení hmotnosti
 • nízký výrobní čas
 • vysoká variabilita

Výroba finálních produktů:

 • možnost vyrábět konvenčně nevyrobitelné tvary
 • vysoká přesnost
 • možnost minimalizace skladových zásob

Výroba přípravků:

 • barevný tisk
 • složité tvary
 • vysoká přesnost
 • rychlá výroba

Výroba prototypů:

 • nízká cena za kus
 • funkční výrobky
 • možnost realizace sérií
 • možnost realizace funkčních sestav vcelku

Klíčovou novinkou v technologii HP Multi Jet Fusion je vysokorychlostní synchronní architektura, která staví součásti po vrstvách. Jak je schematicky znázorněno na obrázku 1, skenování duálních vozíků po pracovní oblasti kolmo: jeden vozík překrývá pracovní plochu čerstvým materiálem a druhý tiskne funkční agenty HP a spojuje tištěné oblasti. Tím se oddělují procesy aplikace inkoustu a tisku/spojení, takže každý proces lze samostatně optimalizovat z hlediska výkonu, spolehlivosti a produktivity.

Napište si o e-book zdarma

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost