Vítáme vás na našem novém webu

Máme nové webové stránky, ale tím to rozhodně nekončí. Dovolujeme si vám představit novou firemní identitu. Její základní myšlenka stojí na kontrastu velkých nápadů minulosti a technických možností současnosti a blízké budoucnosti.

Velké objevy se stále rodí v lidských hlavách a je škoda, aby tam zůstaly. Jaké by to asi bylo, kdyby Leonardo da Vinci žil v dnešní době? Co všechno by mohlo spatřit světlo světa? Rapid Prototyping v takové podobě, jakou dnes dokážeme nabídnout, umožní zrealizovat i ty nejsmělejší plány a sny…

Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli po dlouhé době změnit naši firemní identitu je skutečnost, že velmi intenzivně pracujeme na rozvoji naší společnosti. Všechny probíhající změny vedou k tomu, aby 3D Tech byl pro vás silnější a modernější partner. Nová identita je jednou z forem, kterou vám toto chceme deklarovat a sdělit.

Vilém Vrbický

3D TECH spol s r.o. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, Rozšíření VaV možností 3D Tech spol. s r.o. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Projekt ROZŠÍŘENÍ VAV MOŽNOSTÍ 3D TECH SPOL.S R.O. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015946, prioritní osa OP PIK PO1 ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D Tech spol.s r.o. je realizován ve Středočeském kraji. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity ve společnosti 3D Tech spol. s r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti aditivní výroby (3D tisk) a využití těchto technologií v dalších odvětvích. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Projekt ÚSPORY ENERGIE - FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY - 3D TECH SPOL. S R.O. (CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011702) je spolufinancován Evropskou unií. Projekt žadatele 3D TECH spol. s r.o. je realizovaný ve Středočeském kraji. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v rámci podnikatelské nemovitosti. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému s akumulací určeného primárně pro vlastní spotřebu. Seznam majetku pořízeného z projektu.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost